rhy.fi
Rauhoitusalue

(2020 - 2022)

Virtain rajalta Kannuslammin tietä pyöränevalle ja siitä paulasalon polkua / tietä pitkin vanhalle Virtaintielle. Vanhaa Virtaintietä rajalle ja rajaa pitkin takaisin Kannuslammin tielle.

Rauhoitus ei koske hirveä, peuraa, petoeläimiä eikä majavaa. Rauhoitus koskee alueita jotka ovat vuokrattu Nerkoon Metsästäjät ry:lle.

Aitonevan lintutornin kosteikko rauhoitettu parittomilla viikoilla vesilinnun metsästyksen osalta. 20.8. alkaa parillinen viikko eli metsästys on sallittu
aloituksessa.

Aitonevan ympäristöpolulla ja sen välittömässä läheisyydessä metsästys on kielletty.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua